Prijsvraag COA ‘A home away from home’

Laten we ervan uitgaan dat vrijwel iedereen het instinct heeft een ander te helpen.
Een dierlijke aandrift of drang er te zijn voor een ander in nood.
We zien het terug in vrijwel elke bevolkingsgroep.
Wanneer wandelaars verdwalen word er een zoektocht georganiseerd, wanneer een stad wordt
getroffen door een overstroming springt de wereld bij met hulpgoederen.

46609 personen zitten in de opvang van de COA. [1]
43093 mensen vroegen in 2015 asiel aan in Nederland.
Bijna de helft hiervan is afkomstig uit Syrië, een vijfde komt uit Eritrea.
13845 mensen herenigen zich met een asielzoeker. [2]

De aantallen op papier zijn groot toch nemen we deze aantallen steeds vaker aan als een gegeven,
we beseffen niet meer hoe groot de nood is.
Bij al deze mensen leeft hoop, hoop op een beter thuis en een betere toekomst. Nederland, het land
zonder oorlog en met vrijheid. Een land dat toekomstperspectief biedt.
Momenteel heerst er enorme onduidelijkheid voor vele vluchtelingen, we creëren onrust. Onrust
voor onszelf maar vooral voor hen. Laten we rust creëren middels het creëren van een veilig huis,
een nieuw thuis.

Gedeelde smart is halve smart luid een spreekwoord, zo moeten we ook met de vluchtelingen
omgaan. Er zijn 17.1 miljoen Nederlanders, dit betekent dat elke vluchteling gelijk staat aan 425
Nederlanders. Laten we de vluchtelingen verdelen over de bevolking.
Elke vluchteling heeft een eigen verhaal en talent. Laten we dit niet vergeten en ze de mogelijkheid
bieden weer terug te stappen in de maatschappij op de plek waar ze zich prettig voelen. Laat de
slager weer de slager zijn, de monteur weer de monteur. De typologie van de Hollandse rijtjeswoning
kan zich hier voor lenen. Dit wil ik laten zien in dit ontwerp.

Meer dan de helft van onze woningvoorraad zijn rijtjeswoningen, dat wil zeggen dat ongeveer 10
miljoen Nederlanders in zo’n soort woning wonen. [3]
Dit is voor hun een thuis. Laat dit ook het thuis worden voor de vluchteling met een extra toevoeging namelijk hoop voor de toekomst, door het creëren van een werkplek.

De gebouwde vorm alleen is niet de oplossing. Woonsystemen modulair, demontabel alles bestaat.
Allemaal duurzaam uit te voeren. Hierin zit niet de oplossing, dat is het samenvoegen van partijen.
Deze mensen verlangen sociale bijstand, hulp bij het opstarten van een nieuw bedrijf, bijstand bij de
bureaucratie. Om zo samen met de 17.1 miljoen al bestaande Nederlanders een thuis te maken.

[1] COA (2016) Cijfers, bezocht op 20 februari 2016, https://www.coa.nl/nl/over-coa/cijfers
[2] Vluchtelingenwerk (2016) Feiten en cijfers, bescherming in Nederland, bezocht op 20 februari 2016,
http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-nederland
[3] Wikipedia (2016) Rijtjeshuis, bezocht op 21 februari 2016, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijtjeshuis

50Reacties zijn gesloten.