De mens is mobiel, de mobiele mensen willen zich verplaatsen, ze wil veranderen, combineren en zichzelf op de proef stellen. Ze houdt van de uitdaging en de ongekende mogelijkheden van het leven. Ze zoeken de grenzen en overschrijden of herschrijven dezen. Aan deze grenzen staat de maatschappij, zij zal de wensen naar voldoening moeten afhandelen.

Ze zal de hongerige mens voor moeten blijven, steeds innoveren, steeds intrigeren.

Ook de gebouwde omgeving hoort bij deze maatschappij. Zij zal moeten voorzien in de wens van bewoners, onderdak bieden, geborgenheid voor de mindere kanten van de maatschappij. De boze buitenwereld met zijn onkunde en losbandigheid. De steeds verslechterende wereld, de mens faalt, het milieu sneuvelt en kwijnt langzaam weg. Het milieu moet gered worden.

Er moet duurzaamheid in de ontwikkelingen komen, flexibiliteit, en toch innoverend blijven. De hongerige mens blijft bewegen, veranderen en de uitdaging zoeken.

Deze tekst komt uit mijn scriptie van 2009 dienend als afstudeeronderzoek aan de Hogeschool Utrecht. Het is het overblijfsel van een grotere tekst over hoe de wereld moest veranderen om duurzamer te worden, hoe de maatschappij in beweging moet komen om dit mogelijk te maken.

Nu jaren later ben ik zelf in de positie om dat te doen. Als architect de maatschappij motiveren en de wereld duurzamer maken.

Architecten ontwerpen namelijk de wereld.

Hierbij is het van belang dat wij motiveren en enthousiasmeren. We moeten processen doorbreken en out-of-the-box denken. Steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden, materialen en innovatie.

Architectuur krijgt identiteit niet door kleur, materiaal of locatie, maar door wat het doet voor de maatschappij en zijn gebruikers. Het gaat om de bijdrage die het levert. Architectuur discrimineert niet het is voor iedereen en overal.

De belangrijkste bijdrage die architectuur moet leveren is duurzaamheid. Niet alleen in materiaal en visie maar in elk onderdeel van het ontwerp. Wie wat waarom, alles moet doordacht en ontwikkeld worden met duurzaamheid in het achterhoofd. De wereld achterlaten beter dan we hem ontvangen hebben, dat is wat duurzaamheid beoogd. Duurzaamheid kan alles beïnvloeden.

George Klamer Architect is opgericht in 2013.